Polecamy

Dzisiaj jest wtorek, 23 października 2018
Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

3.3 °C
  • Change language
Komunikat:

Witamy na stronie gminy Zębowice                                                                                                                                  Gmina Zębowice realizuje kampanię edukacyjną ,,Czyste powietrze. Lubię to.”

Umowa ubezpieczenia dzieci rolników

od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 11 października 2017r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników        w pełnym zakresie.

Umowa obowiązuje od 14-10-2017r. do 13-10-2018r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.krus.gov.pl, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników WWW.fsusr.gov.pl i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych WWW.ubezpieczeniapocztowe.pl, ponadto będą udzielane bezpośrednio w Oddziałach Regionalnych   i Placówkach Terenowych KRUS.

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje wyłącznie dzieci ( do ukończenia 16 roku życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informujące, że rodzic lub opiekun prawny jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników              w pełnym zakresie ( ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie polisowym.

Zgłaszanie szkód do Ubezpieczyciela można dokonywać drogą elektroniczną pod adresem e-mail: lub listem poleconym na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom, przesyłając do Ubezpieczyciela wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kompletną dokumentacją, zgodną z wykazem dokumentów, wskazanym w formularzu w części „ Informację dla zgłaszającego roszczenie”.

Pomoc w wypełnianiu formularza można uzyskać kontaktując się z Infolinią Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych pod numerem telefonu: 48 370 43 21 (pn-pt. 8.00 – 18.00)

 

Z-ca Dyrektora ds. Świadczeń

Piotr Ciona