Polecamy

Dzisiaj jest czwartek, 21 marca 2019
Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

3.6 °C
  • Change language
Komunikat:

Witamy na stronie gminy Zębowice                                                                                                                                  Gmina Zębowice realizuje kampanię edukacyjną ,,Czyste powietrze. Lubię to.”

Szkody łowieckie

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.

Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody (w przypadku Gminy Zębowice organem wykonawczym jest Wójt)

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1)      Imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo adres siedziby oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2)      Wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3)      Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Wniosek składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania ww. szkód.

W załączeniu wzór wniosku do stosowania.

PDFWNIOSEK_szkody_łowieckie.pdf