Gmina Zębowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2019 roku

PDFZarządzenie Nr W.0050.01.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej....pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.2.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.4.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów sam. i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach OSP ....pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.5.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.6.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w 2019 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.7.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.8.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf
         PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Zebowice Nr W.0050.8.2019 z dnia 7 lutego 2019 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.9.2019 Wójta Gminy Zębowice w sprawie określenie terminów przeprowadzenia terminów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019.2020.pdf
PDFZarządzenie Nr W.0050.10.22019 Wójta Gminy Zębowice w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla Publicznego Przedszkola na rok szkolny 2019.2020.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.11.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22.02.2019 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla Publicznego Przedszkola na rok szkolny 2019-2020.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.12.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.13.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.14.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.15.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.16.2019 z dnia 12 marca 2019 r. Wójta Gminy Zębowice w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.17.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.18.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20.03.2019 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Zębowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.19.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.20.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Zębowice na 2018 rok.pdf
         PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.20.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.21.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.22.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.23.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamen....pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.25.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie Organizacji Gminnych Zawodów Sportowo Poż.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.26.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.27.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.28.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.29.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.30.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.31.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.32.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.33.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.34.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.35.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.36.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.37.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.38.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.39.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.40.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.41.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.42.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.43.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.44.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.45.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.46.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf
 

 

 

 


 


 

Metryczka
 • opublikowano:
  14-01-2019 11:36
  przez: Kinga Zacha
 • zmodyfikowano:
  16-08-2019 12:11
  przez: Joanna Fassa
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Zębowice
  odwiedzin: 1276
Dane jednostki:

Gmina Zębowice
46-048 Zębowice
ul. Izydora Murka 2
NIP: 576-15-53-241 REGON: 531413053
Numer konta: 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 421 60 76
fax: 77 421 60 76 wew. 36
e-mail: ug@zebowice.pl
strona www: zebowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×