Polecamy

Dzisiaj jest czwartek, 23 września 2021
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli

18 °C
  • Change language
Komunikat:

Witamy na stronie gminy Zębowice                                                                                                                                  Gmina Zębowice realizuje kampanię edukacyjną ,,Czyste powietrze. Lubię to.”

Urzędowe - Referat rozwoju gospodarczego

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

DOCzawiadomienie-o-zawarciu-umowy.doc

XLSXWniosek o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury podatnikowi podatku rolnego, który w 2015 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach.xlsx

           PDFZarządzenie nr 80 z dnia 9 grudnia 2015- wniosek de minimis.pdf

XLSWniosek o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika - nowy formularz 2.xls
PDFWniosek o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika - nowy formularz.pdf

PDFAktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice podjęty Uchwałą Nr XVII-157-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku.pdf

PDFDokonanie podziału nieruchomości.pdf
PDFDokonanie rozgraniczenia nieruchomosci.pdf
DOCInformacja - Ewidencja działalności gospodarczej.doc
DOCinstrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1.doc
DOCkarta_informacyjna.doc
PDFMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice - mapka.pdf
PDFNadanie numeru porządkowego dla nieruchomości.pdf
JPEGObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice.jpeg
JPEGOgłoszenie Wójta Gminy Zębowice o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice.jpeg
PDFOgłoszenie Wójta Gminy Zębowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice.pdf
PDFOświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym.pdf
PDFOświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym.pdf
PDFOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013.pdf
JPEGPlan zagospodarowania przestrzennego - mapa.jpeg
PDFPlan zagospodarowania przestrzennego -.pdf
PDFPodanie o zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.pdf
PDFWniosek CEIDG-1 wersja 1.03 - działalność gospodarcza.pdf

 

PDFWniosek o wydanie zezwoleniana usunięcie drzew.pdf
DOCwniosek_o_wydanie_decyzji_o_warunkach_zabudowy.doc
DOCwniosek_o_wydanie_decyzji_rodowiskowej.doc
PDFZarządzenie Nr 35-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 czerwca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej.pdf