Przeliczniki powierzchni użytków rolnych. PDF Drukuj
środa, 29 lutego 2012 09:10

GRUNTY ORNE:                               

klasa IIIa - 1,65

klasa IIIb - 1,35

klasa IVa - 1,10

klasa IVb - 0,80

klasa V - 0,35

klasa VI - 0,20

ŁĄKI I PASTWISKA:

klasa III - 1,25

klasa IV - 0,75

klasa V - 0,20

klasa VI - 0,15

 

Przykład obliczenia np:

Grunt orny klasy IVa pow. fiz. O,68 ha x 1,10 = 0,7480 ha przeliczeniowy.