Polecamy

Dzisiaj jest poniedziałek, 20 marca 2023
Imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego

3 °C
  • Change language
Komunikat:

Witamy na stronie Urzędu Gminy w Zębowicach 

Nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - przedłużenie terminu

Rządowy Program Odbudowy Zabytków.jpeg

 

W związku z przedłużeniem terminu naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków informujemy właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Zębowice, że termin składania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami mija 28.02.2023 r. godz. 15.00.

Kompletną dokumentację w formie papierowej należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Zębowicach (ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice).

 

Poniżej informacje o Programie

Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, został uruchomiony nowy program, umożliwiający pozyskanie przez gminy, powiaty oraz województwa dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych, polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
W ramach tego programu każda gmina, powiat i województwo ma możliwość złożenia łącznie dziesięciu wniosków o środki niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Finansowanie może być przeznaczone na zabytki, do których gmina sama posiada tytuł prawny, jak i na udzielanie dotacji samorządowych na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków,

Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2 procent. Wnioski będą rozpatrywane według kategorii wartości dofinansowania w limitach: do 150 tys. zł do 500 tys. zł i do 3,5 mln zł.

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, jednak za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.

Do wniosku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr VIII/67/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, należy dołączyć:

- dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
- decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
- oświadczenia wynikające z regulaminu Programu
 

Ważne:  Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz  innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce „Dokumenty”

/www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978

 


Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o przyznanie dotacji.docx (20,80KB)
DOCXOświadczenie do wniosku o dofinansowanie z RPOZ.docx (13,50KB)
DOCXOświadczenie o środkach publicznych.docx (14,46KB)