Polecamy

Dzisiaj jest sobota, 25 maja 2024
Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

24 °C
  • Change language
Komunikat:

Witamy na stronie Urzędu Gminy w Zębowicach 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/300/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie...

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/300/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie Jednostki Wojskowej nr 2286 (Szumirad, gmina Lasowice Wielkie).


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/300/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie Jednostki Wojskowej nr 2286 (Szumirad, gmina Lasowice Wielkie), zgodnie z § 4 oraz § 13 Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do uchwały nr LVIII/599/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 października 2023 r., przekazuje w załączeniu uchwałę nr 11698/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z 25 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/300/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie Jednostki Wojskowej nr 2286 (Szumirad, gmina Lasowice Wielkie) celem skierowania go do konsultacji społecznych wraz z załącznikami.


Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 29.03.2024 r. do 11.04.2024 r.

Link do informacji oraz formularza uwag na BIP:
https://bip.opolskie.pl/2024/03/zaproszenie-do-konsultacjiprojektu-
uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-wsprawie-
zmiany-uchwaly-nr-xxix-300-2021-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dn/
Załącznik:
1. Uchwała nr 11968/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z 25 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/300/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r.
w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie Jednostki Wojskowej nr 2286
(Szumirad, gmina Lasowice Wielkie) celem skierowania go do konsultacji społecznych wraz z załącznikami.

PDFuchwała SWO nr 11968 2024 z załacznikami-1.pdf (3,11MB)