Polecamy

Dzisiaj jest niedziela, 28 maja 2023
Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

8 °C
  • Change language
Komunikat:

Witamy na stronie Urzędu Gminy w Zębowicach 

Projekty unijne

Gmina Zębowice realizuje projekt współfinansowany w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 3321/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-000121-00

PDFCyfrowa Gmina.pdf (170,17KB)

 

 

 

banner_na_strone_PPGR.jpeg

 

Gmina Zębowice realizuje projekt współfinansowany w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 1950/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.102.2022 Wójta Gminy Zebowice z dnia 16 grudnia 2022 r.pdf (135,53KB)
 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Opolskie dla Podstawówki

PNGProjekt Opolskie dla Podstawówki.png (177,84KB) 

 

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

PDFinformacja dot. projektu ZDALNA SZKOŁA.pdf (237,01KB) 

 

Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach

PDFTurystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokól stawów w Radawiu i Zębowicach.pdf.pdf (621,74KB)
 

Święto Ryb w Gminie Zębowice 2018

PDFŚwięto Ryb w Gminie Zębowice 2018.pdf (20,97KB)
 

Rozbudowa stacji wodociągowej Knieja oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice - etap IV

PDFRozbudowa stacji wodociągowej Knieja oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice - etap IV.pdf (828,89KB)
 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec - Zębowice na odcinku Grodziec - Knieja

PDFPrzebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec - Zębowice na odcinku Grodziec - Knieja.pdf (523,75KB)

 

Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

PDFRealizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Pólnocnego Województwa Opolskiego - podsumowanie.pdf (438,90KB)

W dniu 11 września 2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą: REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Sp.J. ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno.

RTFRealizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego - stan na 30.06.2018 r..rtf (245,77KB)

PDFRealizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego - informacja z dnia 01.03.2018 r..rtf.pdf (663,12KB)

PDFRealizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego - informacja z dnia 01.09.2017 r.pdf (735,69KB)
PDFRealizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego.pdf (510,59KB)
 

Systemy fotowoltaiczne montowane na budynkach na terenie Gminy Zębowice

PDFSystemy fotowoltaiczne montowane na budynkach na terenie Gminy Zębowice.pdf (69,82KB)
 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

PDFBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (68,10KB)

DSC04761.jpegDSC04735.jpegDSC04654.jpeg

Przebudowa sali wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym w budynku centrum wiejskim pełniącym funkcję społeczno – kulturalne w Radawiu

PDFprzebudowa sali wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym w budynku centrum wiejskim penicym funkcj spoeczno kulturalne w radawiu.pdf (87,79KB)

 

Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Radawie i Zębowice

PDFutworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budow oglnodostpnych placw zabaw w miejscowociach radawie i zbowice.pdf (155,31KB)

 

Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poczołków - Leśnioki wraz z modernizacją strefowej pompowni wody w Kadłubie Wolnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

JPEGbudowa sieci wodocigowej dla miejscowoci poczokw - lenioki wraz z modernizacj strefowej pompowni wody w kadubie wolnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ciekw.jpeg (68,91KB)

Odbudowa przepustu nad ciekiem Potok Radawka w miejscowości Radawie przy skrzyżowaniu ulicy Ludowej z ulicą Szkolną

PDFOdbudowa przepustu nad ciekiem potoku Radawka w miejscowoci Radawie przy skrżyowaniu ulicy Ludowej z ulicą Szkolną.pdf (182,88KB)

Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poczołków - Leśnioki wraz z modernizacją strefowej pompowni wody w Kadłubie Wolnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

JPEGBudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poczołków - Leśnioki wraz z modernizacją strefowej pompowni wody w Kadłubie Wolnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.jpeg (68,91KB)

Remont zniszczonych przez wezbrania dwóch stawów w miejscowości Zębowice i w miejscowości Radawie

PDFRemont zniszczonych przez wezbrania dwóch stawów w miejscowości Zębowice i w miejscowości Radawie.pdf (189,66KB)

Zębowice- tutaj zostaję II

DOCZębowice- tutaj zostaję II.doc (65,50KB)

Zębowice-tutaj zostaję

DOCZębowice-tutaj zostaję.doc (295,00KB)

Moje przedszkole jest fajne

DOCMoje przedszkole jest fajne.doc (67,00KB)

Zębowickie przedszkolaki

DOCZębowickie przedszkolaki.doc (294,50KB)