Polecamy

Dzisiaj jest wtorek, 16 lipca 2024
Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

32 °C
 • Change language
Komunikat:

Witamy na stronie Urzędu Gminy w Zębowicach 

Projekty unijne

Banner_reklamowy_2560_x_1080__II.jpeg

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”

Gmina od dnia 19 czerwca 2024 r. bierze udział w projekcie, którego celem jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do:

 • wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
 • wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
 • wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
 • podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego
  w urzędzie,
 • przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Grupą docelową projektu jest administracja publiczna: jednostki samorządu terytorialnego (JST) wraz z jednostkami podległymi (z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia).

Wartość uzyskanego grantu 282 250,00  zł.

Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć pod adresem:

Cyberbezpieczny Samorząd - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Logotypy__CPPC 1.jpeg

 

 

 

Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy stawie i rzece Libawa w Zębowicach

Operacja dofinansowana z Funduszy Unii Europejskiej w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Wysokość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR oraz budżetu państwa to 203 157,00 zł. 

Termin realizacji: listopad 2023 r.

W ramach planowanej inwestycji:

 • wykonano ciąg utwardzony (ścieżki spacerowej) z kostki brukowej od ul. Oleskiej w Zębowicach wraz z kładką drewnianą (pomostem) nad rzeką Libawą do istniejącej wiaty rekreacyjnej;
 • zamontowano lampy solarne (parkowe) przy ciągu utwardzonym;
 • zamontowano elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci;
 • wyremontowano śluzę przy stawie.

Realizacja inwestycji stanowi odpowiedź na problem społeczny, jakim jest niewykorzystany turystycznie potencjał zbiorników wodnych oraz słabo rozwinięta infrastruktura turystyki wędkarskiej. Planuje się, że realizacja operacji wpłynie na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej oraz wzrost integracji społecznej i promocji obszaru.

tablica.jpeg

Realizacja:

Inwestycja_przed1.jpeg  Inwestycja_przed2.jpeg  Inwestycja_przed3.jpeg  Inwestycja_przed4.jpeg Inwestycja_w_trakcie_realizacji_IX2023.jpeg Inwestycja_w_trakcie_realizacji_XI2023.jpeg  Inwestycja_w_trakcie_realizacji_XI2023-2.jpeg po zakończeniu realizacji5.jpeg w trakcie realizacji 2.jpeg  w trakcie realizacji 3.jpegw trakcie realizacji 4.jpeg  w trakcie realizacji 5.jpeg  w trakcie realizacji 6.jpeg  w trakcie realizacji 7.jpeg  w trakcie realizacji 8.jpeg  po zakończeniu realizacji 4.jpeg  po zakończeniu realizacji1.jpeg  po zakończeniu realizacji2.jpeg  po zakończeniu realizacji3.jpeg  

 

banner_do_informatora_CG.jpeg

Cyfrowa Gmina

Gmina Zębowice otrzymała grant w wysokości 108 270,00 zł (100 % dofinansowania) na wsparcie cyfryzacji urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Przyznane środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania informatycznego, szkolenia urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz na analizę stanu cyberbezpieczeństwa naszej jednostki.

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

PDFCyfrowa Gmina.pdf (170,17KB)

 

Granty PPGR

 

banner_na_strone_PPGR.jpeg

 

Gmina Zębowice realizuje projekt współfinansowany w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 1950/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.102.2022 Wójta Gminy Zebowice z dnia 16 grudnia 2022 r.pdf (135,53KB)
 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Opolskie dla Podstawówki

PNGProjekt Opolskie dla Podstawówki.png (177,84KB) 

 

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

PDFinformacja dot. projektu ZDALNA SZKOŁA.pdf (237,01KB) 

 

Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach

PDFTurystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokól stawów w Radawiu i Zębowicach.pdf.pdf (621,74KB)
 

Święto Ryb w Gminie Zębowice 2018

PDFŚwięto Ryb w Gminie Zębowice 2018.pdf (20,97KB)
 

Rozbudowa stacji wodociągowej Knieja oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice - etap IV

PDFRozbudowa stacji wodociągowej Knieja oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice - etap IV.pdf (828,89KB)
 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec - Zębowice na odcinku Grodziec - Knieja

PDFPrzebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec - Zębowice na odcinku Grodziec - Knieja.pdf (523,75KB)

 

Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

PDFRealizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Pólnocnego Województwa Opolskiego - podsumowanie.pdf (438,90KB)

W dniu 11 września 2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą: REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Sp.J. ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno.

RTFRealizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego - stan na 30.06.2018 r..rtf (245,77KB)

PDFRealizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego - informacja z dnia 01.03.2018 r..rtf.pdf (663,12KB)

PDFRealizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego - informacja z dnia 01.09.2017 r.pdf (735,69KB)
PDFRealizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego.pdf (510,59KB)
 

Systemy fotowoltaiczne montowane na budynkach na terenie Gminy Zębowice

PDFSystemy fotowoltaiczne montowane na budynkach na terenie Gminy Zębowice.pdf (69,82KB)
 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

PDFBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (68,10KB)

DSC04761.jpegDSC04735.jpegDSC04654.jpeg

Przebudowa sali wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym w budynku centrum wiejskim pełniącym funkcję społeczno – kulturalne w Radawiu

PDFprzebudowa sali wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym w budynku centrum wiejskim penicym funkcj spoeczno kulturalne w radawiu.pdf (87,79KB)

 

Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Radawie i Zębowice

PDFutworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budow oglnodostpnych placw zabaw w miejscowociach radawie i zbowice.pdf (155,31KB)

 

Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poczołków - Leśnioki wraz z modernizacją strefowej pompowni wody w Kadłubie Wolnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

JPEGbudowa sieci wodocigowej dla miejscowoci poczokw - lenioki wraz z modernizacj strefowej pompowni wody w kadubie wolnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ciekw.jpeg (68,91KB)

Odbudowa przepustu nad ciekiem Potok Radawka w miejscowości Radawie przy skrzyżowaniu ulicy Ludowej z ulicą Szkolną

PDFOdbudowa przepustu nad ciekiem potoku Radawka w miejscowoci Radawie przy skrżyowaniu ulicy Ludowej z ulicą Szkolną.pdf (182,88KB)

Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poczołków - Leśnioki wraz z modernizacją strefowej pompowni wody w Kadłubie Wolnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

JPEGBudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poczołków - Leśnioki wraz z modernizacją strefowej pompowni wody w Kadłubie Wolnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.jpeg (68,91KB)

Remont zniszczonych przez wezbrania dwóch stawów w miejscowości Zębowice i w miejscowości Radawie

PDFRemont zniszczonych przez wezbrania dwóch stawów w miejscowości Zębowice i w miejscowości Radawie.pdf (189,66KB)

Zębowice- tutaj zostaję II

DOCZębowice- tutaj zostaję II.doc (65,50KB)

Zębowice-tutaj zostaję

DOCZębowice-tutaj zostaję.doc (295,00KB)

Moje przedszkole jest fajne

DOCMoje przedszkole jest fajne.doc (67,00KB)

Zębowickie przedszkolaki

DOCZębowickie przedszkolaki.doc (294,50KB)