Polecamy

Dzisiaj jest sobota, 25 maja 2024
Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

24 °C
  • Change language
Komunikat:

Witamy na stronie Urzędu Gminy w Zębowicach 

Przetargi - zamówienia publiczne 2017

Budowa wiaty na sprzęt w Zębowicach

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (4,89MB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (11,32MB)

      DOCZałącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc (58,50KB)
      DOCZałącznik Nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc (58,00KB)
      DOCZałącznik Nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc (33,50KB)
      DOCZałącznik Nr 3a - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, dot. podmiotu i podwykonawcy.doc (32,00KB)
      DOCZałącznik Nr 4 - zobowiązanie.doc (36,00KB)
      DOCZałącznik Nr 5 - oświadczenie, przynależność do grupy kapitałowej.doc (29,50KB)
      DOCXZałącznik Nr 6 - wykaz robót budowlanych -wzór.docx (13,61KB)

PDFZałącznik Nr 7 - wzór umowy.pdf (12,03MB)

PDFProjekt budowlany wiaty.pdf (103,41KB)

PDFProjekt techn. wiata na sprzęt - rysunki.pdf (535,63KB)

PDFWiata na sprzęt, Zębowice - rysunki.pdf (1,55MB)

PDFWiata na sprzęt, Zębowice- opis techniczny.pdf (4,93MB)

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf (198,26KB)

PDFPrzedmiar robót -etap I.pdf (761,76KB)

PDFPrzedmiar robót -etap II.pdf (298,56KB)

PDFPrzedmiar robót -ogrodzenie.pdf (25,31KB)

PDFZawiadomienie - informacja z otwarcia ofert..pdf (232,96KB)

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (285,11KB)
 

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Zębowice - Kadłub Wolny

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (121,71KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (10,68MB) 

     DOCZałącznik Nr 1 - formularz ofertowy.doc (182,00KB)
     DOCZałącznik Nr 2 - jednolity europejski dokument zamówienia.doc (290,00KB)
     DOCZałącznik Nr 3 - przynależność do grupy kapitałowej.doc (140,00KB)
     DOCZałącznik Nr 4 - zobowiązanie.doc (146,50KB)
     PDFZałącznik Nr 5 - wzór umowy.pdf (9,18MB)
     DOCXZałącznik Nr 6 - wykaz usług.docx (55,09KB)
     DOCXZałącznik Nr 7 - wykaz robót budowlanych.docx (55,25KB)
     DOCXZałącznik Nr 8 - wykaz osób.docx (54,79KB)

PDFProgram funkcjonalno - użytkowy.pdf (8,49MB)
PDFPrzedmiar robót.pdf (1,12MB)

PDFZawiadomienie na odpowiedzi - 21.07.2017 r..pdf (983,32KB)

PDFZawiadomienie - informacja z otwarcia ofert.pdf (303,84KB)

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (442,44KB)

 

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przetarg nieograniczony

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf (4,70MB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.pdf (16,90MB)

PDFUchwały Rady Gminy Zębowice.pdf (812,83KB)

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc (69,00KB)
DOCZałącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc (58,00KB)
DOCZałącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dot. wykonawcy.doc (32,50KB)
DOCZałącznik Nr 3a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dot. podmiotu.doc (32,00KB)
DOCZałącznik Nr 4 - Zobowiązanie.doc (37,00KB)
DOCZałącznik Nr 5 - Oświadczenie, przynależność do grupy kapitałowej.doc (30,00KB)

PDFZawiadomienie.pdf (1,23MB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (153,96KB)

PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (147,42KB)

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (285,11KB)